تلفن تماس: 204-8541011-0513

موسسه دارویی آستان قدس رضوی

آرشیو کل اخبار
انواع گروه خونی
ترکیباتی که در خون افراد هست شبیه هم نیست ، بنابرین درهنگام انتقال خون یا اهدای عضو باید مورد ازمایش قرار بگیرد تا مشخص شود فرد گیرنده با آن سازگاری دارد یا خیر ... در صورتیکه گروه های خونی با هم مطابقت نداشته باشد فرد گیرنده با خطر مرگ مواجه است . 
خون انسان ازعناصرحیاتی وضروری شبیه هم ساخته شده است،اما درآن ،تفاوت هایی وجود دارد که باعث شده چهارگروه خونی مختلف ایجادشود ( که هرکدام به دوگروه مثبت ومنفی تقسیم می شوند ). 
چیزی که باعث تفکیک این چهار گروه میشود پادگنِن آنهاست (سیستم دفاعی ایمنی که برسطح گلبول های قرمز قرار دارد) . تحقیقات زیادی دراین زمینه انجام شده که نشان می دهد چگونه جزئیات نوع گروه خونی میتواند الگوهایی از سلامت شخصی را نشان دهد. انواع گروه های خونی میتوانند از ما در برابر بیماریهای مختلف محافظت کنند.
آنتی ژن های گروه های خونی بر سطح گلبولهای قرمز قراردارند و شامل دهها نوع می باشند. مهمترین آنتی ژنهای گروه های خونی ، آنتی ژن هایA وB می باشند. برخی افراد آنتی ژن نوع A، برخی نوعB ، برخی هر دو آنتی ژن A وB را دارا هستند و برخی نیزهیچ کدام ازاین آنتی ژن ها را ندارند که به انها گروه خونیO گفته می شود. به این ترتیب افراد مختلف در گروههای خونیAB ،B ،A و O قرارمیگیرند.

گروه خونی A 
این گروه خونی ازحدود 20 هزار سال پیش یعنی از زمانی که کشاورزی رونق گرفت، پدیدارشد. دارای پادگن A روی گلبولهای قرمز پادتن های B در پلاسما می باشد  ؛ افراد دارای گروه خونیA ، میتوانند به گروه خونی A و B خون بدهید. پادگن ها در گلبول خون باعث می شود که هورمون به چه میزان منتشر شود .
ویژگی : 
به دلیل وجود هورمون استرس احتمال خطر سرطان معده 20 درصد بیشتر از گروه های خونی B , O  می باشد .
احتمال خطر بیماری قلبی 5 درصد بیشتر از گروه خونی O احتمال خطر سرطان  لوزالمعده و سرطان خون )

گروه خونی B  
تقریبا 10 هزارسالاست که این گروه خونی به وجودآمده و دلیل آن هم به مهاجرت انسانها در پی تغییرات آب وهوایی بر می گردد.  تنها پادگن B روی گلبولهای قرمز پادتن های A درپلاسمای شما وجود دارد . شما میتوانید به گروههاي B و AB خون بدهید وازگروههاي B و O خون بگیرید .
خطربیماری قلبی درافرادی که گروه خونی B دارند نسبت به افرادی که گروه خونی شان O است، ۱۱ درصد بیشتر گزارش شده است. 
ویژگی :
احتمال خطر پیشرفت سرطان تخمدان در زنان گروه خونی B  افزایش می یابد .
تعداد دسته های باکتریهای خوب و مفید در آنها ۵۰ هزاربرابر بیشتر از افرادی است که گروه خونشان A یا O است.

گروه خونی AB 
تعداد دارندگان این گروه خونی چندان زیاد نیست. تقریبا هزار سالاست که این گروه خونی به وجود آمده و میتوان گفت ترکیبی از 3 گروه خونی است. این افراد هم پادگن های A و هم B روی گلبولهای قرمز دارند وپادتن های A و  B در پلاسمای شان وجود ندارد. اگر گروه خون تان AB مثبت باشد، میتوانید به کسیکه فقط گروه خونی اش AB است، خون بدهید ولی از بقیه گروه های خونی می توانید خون دریافت کنید .
ویژگی 
کسانی که گروه خونی AB دارنداحتمال خطر بیماری قلبی درآنها نسبت به گروه خونی O حدود ۲۳ درصد بیشتر است.
تحقیقات نشان میدهد آن دسته از افرادی که گروه خونی AB دارند ۸۲ درصد احتمال بروز مشکلات شناختی در بیشتر است؛ ( مانند یادآوری خاطره، زبان ودقت و توجه.)
گروه خونیO  شایع ترین گروه خونی است . این گروه خونی قدیمی ترین و رایج ترین گروه خونی است که از 50 هزار سال پیش تا کنون در رگهای انسان ها جریان داشته است.  اگر در دسته گروه خونی O قراردارید، پادگن های  A و B روی گلبولهای قرمزتان وجود ندارد اماهردوپادتن A و B در پلاسمای تان هست. به گروه هايA ،B ،AB وOخون مي دهد و از گروه O خون مي گيرد.گروه خونی O منفی فقط میتواند به Oمنفی خون بدهد.
ویژگی 
اگرگروه خونی تان O است، معمولا جراحت ها در مقایسه با دیگر افراد دیرتر در بدنتان بهبود می یابد. در شما و نیز خطر وبا بیشتر است. 
احتمال خطر بیماری سرطان لوزالمعده و میزان مرگ و میر ناشی از مالاریا در این گروه کمتر از بقیه گروه های خونی است . 
گروه خونی O،دهنده عمومی:
با توجه به این که بر روی گلبولهای قرمز افرادی که گروه خونی Oدارند،هیچ آنتی ژنی وجود ندارد بنابراین در مواقع ضروری میتوانیم گروه خونی Oرا به هر گروه خونی دیگری تزریق کنیم و این گروه خونی "دهنده عمومی" میدانیم . مثلا زمانیکه بیمار دچار خون ریزی شدید ،زمان بسیار مهم است وگاهی نمیتوانیم منتظر پیدا کردن خون هم گروه بمانیم در این گونه موارد در دسترس بودن خون گروه O میتواند تنها راه نجات باشد.
گروه خونی AB، گیرنده عمومی :
افرادی که دارای گروه خونیAB هستند هم آنتی ژن A دارند و هم آنتی ژنB و پلاسمای خون آنها بر ضد هیچکدام از گروههای خونی آنتی بادی (پادتن) ندارد. بنابراین میتوانند از همه گروههای خونی دیگر خون دریافت کنند که به آنها  " گیرندهعمومی "  میگویند.

مثبت و منفي بودن گروه هاي خوني
پروتئيني به نام Rh اگر درخون شخص وجود داشته باشد آنرا مثبت و اگر گروه خوني فاقد آنب اشد،آن گروه خوني منفي است .
گروه های خونی مثبت فقط میتوانند به گروه های مثبت خون بدهند اما میتوانند از گروه های منفی خون بگیرند .

(گروههاي مثبت ميتوانند از گروه هاي مثبت مجاز و گروههاي منفي از گروههاي منفي مجاز خون دریافت کنند ) 


 
تعداد بازديد: -
1397/7/17 سه‌شنبه
 
امتیاز دهی
 
 

تعداد بازديد اين صفحه: 11
داروهای جدیدپربازدیدترین مقالات ....

ارتباط ویتامین B با خطر ابتلا به سرطان ریه
ارتباط ویتامین B با خطر ابتلا به سرطان ریه
عوارض جانبی داروهای ضد افسردگی
عوارض جانبی داروهای ضد افسردگی
گیاه خار مریم و درمان بیماریها
گیاه خار مریم و درمان بیماریها